Általános információk

Kedves Szülők!

A 2021/2022-es nevelési évre

2021.04.01-től

lehet jelentkezni a honlapról letölthető Bölcsődei adatfelvételi lap kitöltésével,

amit 2021.04.30-ig

bescennelve kell majd az adott bölcsőde email-címére visszaküldeni.

Üdvözlettel- Óbudai Egyesített Bölcsődék

Kedves Szülők!

Bölcsődéinkben is bevezetésre került az érkező gyermekek és szüleik hőmérőzése.

37,5°C feletti bőr hőmérséklet esetén hónaljban is ellenőrizzük a testhőmérsékletet. Amennyiben 37,5°C, vagy afölötti hőmérsékletet mérünk, úgy megkérjük a kedves szülőt, hogy gyermekét mutassa meg házi gyermekorvosának! Köszönjük!

Bölcsődébe érkezéskor legyenek szívesek az alábbi intézkedéseket betartani:

 • a bölcsődébe egy felnőtt kíséretében érkezzen a gyermek
 • a belépéskor kötelező a maszk használata a szülőnek
 • a fertőtlenítős lábtörlő használata kötelező
 • a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező
 • az átadóban egyszerre két szülő és gyermekei tartózkodhatnak
 • a gyermekét az átadó ajtóig kísérje, a fürdőszobába ne lépjen be.

 

Kedves Szülők!

A járványhelyzet miatt játszócsoportjaink további intézkedésig nem fogadnak látogatókat.

Megértésüket köszönjük!

 

 

Figyelem!

2020.06.01-től az étkezési térítési díj 490.- forintról 610.- forintra emelkedik.

(14/2020.(III.25.) önkormányzat rendelete, hatályos: 2020.06.01.)

 

FIGYELEM!

 

A VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A BÖLCSŐDE TERÜLETÉRE IDEGENEK TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG

NEM LÉPHETNEK BE!

 

Felmerülő kérdéseikkel az érintett bölcsődevezetőt telefonon, vagy email-ben keressék meg!

 

Kedves Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden bölcsődénk bejáratánál elhelyeztünk egy alkoholos kézfertőtlenítésre alkalmas automata eszközt, amit a járványügyi veszélyhelyzet időszakban gyermekeink védelme érdekében kérjük minden alkalommal használjanak! Köszönjük!

 

Alább olvasható az Óbudai Egyesített Bölcsődék veszélyhelyzet előtti  felvételi rendje

                         Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje

A Képviselő-testület 2017. január 26-ai ülésén a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában elfogadott rendelet módosításáról döntött, melynek értelmében szabályozásra került az Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje:

„A bölcsődei ellátás esetében a beiratkozási időszak a soron következő nevelési-gondozási évre április 1. és április 30. között tart.

A felvételi kérelmet a kiválasztott bölcsődében lehet benyújtani a bölcsőde által rendszeresített nyomtatványon.

Amennyiben a bölcsődébe jelentkező kisgyermeknél ételallergia, intolerancia áll fent, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet „a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról” értelmében bölcsődei alapellátást a Szél Bölcsődében, illetve a Medgyessy Bölcsődében biztosítunk. A rendelet meghatározza a szakorvosok körét, a bölcsődei felvételnél kizárólag ezt vehetjük figyelembe.

 • endokrinológia és anyagcsere betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos
 • gastroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos
 • diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos
 • allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos

A kérelmezőt a kérelem elbírálásáról június 20-ig – elutasítás esetén írásban – kell értesíteni.

Beiratkozási időszakon túl érkezett jelentkezésekről férőhely függvényében az intézményvezető dönt.”

A bölcsődei adatfelvételi lapon ez esetben indoklás szükséges.

Ennek értelmében az adott nevelési-gondozási évre jelentkezők legkorábban április első munkanapján a kiválasztott bölcsődében igényelhetnek Bölcsődei adatfelvételi lapot, melyet kitöltése után a körzeti védőnő javaslatával kell visszavinni az intézménybe, legkésőbb április utolsó munkanapján. A bölcsődében ekkor minden gyermek kap egy egyéni azonosító kódot személyiségi jogok védelme érdekében. A felvételt nyert gyermekek azonosító kódja az elbírálást követően június első hetében a választott bölcsődében kifüggesztésre kerül.

A bölcsődei felvételhez munkáltatói igazolás benyújtása szükséges.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődék jelenleg 958 férőhelyen, 10 bölcsődében (lsd.: Bölcsődéink) biztosítja alapfeladatát, a kerületi családok számára a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátását. Az alapellátáson túl a családok számára több szolgáltatást (lsd.: Szolgáltatások) is nyújtunk, igazodva a felmerülő igényekhez. Bölcsődéinkben vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációját és rehabilitációját.
Bölcsődéink barátságosak, hívogatóak a gyermekek számára. Külső megjelenésükben eltérőek lehetnek, de a tárgyi feltételek mindenhol maximálisan megfelelnek a szakmai előírásoknak.

Bölcsődéink reggel 6 órától, este 18 óráig fogadják a gyermekeket.

A napközbeni kisgyermekellátás általános feladata, az ellátást igénylő gyermekek igényeihez igazodó, sokszínű, a szakmai keretek között rugalmas ellátás biztosítása. Ennek a kerület bölcsődéiben magas színvonalú szakmai munkával teszünk eleget. Az elhivatott, megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők folyamatos képzésekkel sajátítják el a legújabb ismereteket a gondozás, nevelés terén.
Szakmai munkánk magas színvonalát mutatja az is, hogy a kerület több bölcsődéjében folyik kisgyermeknevelő hallgatók szakmai gyakorlati oktatása és vizsgáztatása.
A kisgyermekek korszerű táplálását kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen az egészségvédelemmel és az egészséges életmódra neveléssel már kora gyermekkorban érdemes foglalkozni. A kerület minden bölcsődéjében főzőkonyha működik, melyek az élelmezésvezetők által összeállított étlapok szerint készítik az ételeket. A munkájukat dietetikus szakember segíti. Fontosnak tartjuk, hogy az étkeztetésre vonatkozó előírásokat betartva a kisgyermekek számára friss, szezonális alapanyagokból készült, tápláló ételeket biztosítsunk.

Bölcsődei jelentkezés:
A nevelési év adott szeptemberben kezdődik, melyre a felvételt a szülők az adott év áprilisában kérhetik személyesen, a kiválasztott bölcsőde bölcsődevezetőjénél. A gyermek bölcsődei ellátását kérheti a szülő (gondviselő), de javasolhatja a gyermekorvos, védőnő vagy a gyermekjóléti szolgálat.

A III. kerületi bölcsődékbe felvehető az a gyermek:

 •  Akinek szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja a III. kerületben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben él, vagy egyik szülője önkormányzati fenntartású intézményben, vagy önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik.
 • Az ellátást különösen olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedül álló vagy idős korú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akinek szülője, gyámja gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, ide nem értve azt az esetet, ha a szülő, illetve gyám a gyermekgondozási segély vagy ápolási díj mellett munkaviszonyban áll vagy keresőtevékenységet végez. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 2/1999. (I.29:) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés.
 • illetve a GYED extra igénybe vétele mellett munkába áll.

A bölcsődei felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimál nyugdíj kétszeresét nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 2/1999. (I.29.) rendelet 10.§ (5) bekezdés.

Felvételhez szükséges iratok:

 • Kitöltött és a bölcsődében személyesen leadott Jelentkezési lap – kérje a bölcsődében
 • Munkáltatói igazolás – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt kell leadni
 • Kitöltött Bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap (C.3354-6/A) – nyomtatványboltban megvásárolható
 • Orvosi igazolás – beszoktatáshoz kell kérni a házi gyermekorvostól

 

Bölcsődéink gyermekjogi képviselője: 

Varga Beáta

Elérhetőségei: 

e-mail: beata.varga@ijb.emmi.gov.hu

telefon: +3620/489-96-27