Általános információk

NYÍLT NAP AZ ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉKBEN!

Kedves Szülők!

Közeledik a bölcsődei jelentkezés időszaka, ezért nyílt napot biztosítunk a családok számára, ahol bepillantást nyerhetnek az Óbudai Egyesített Bölcsődék minden tagintézményébe. A bölcsődei jelentkezés április hónapban történik, nyílt napot az alábbi időpontokban és helyszíneken tartunk:

A nyílt nap minden bölcsődénkben 10-11 óráig tart.

Időpont Bölcsőde Cím
2024.03.18. Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde 1039 Budapest, Fodros u. 7.
2024.03.19. Arató Bölcsőde 1031 Budapest, Arató Emil tér 2.
2024.03.20. Kerék Bölcsőde 1035 Budapest, Kerék u. 12-14.
2024.03.21. Mókus Bölcsőde 1036 Budapest, Mókus u. 1-3.
2024.03.22 Víziorgona Bölcsőde 1039 Budapest, Víziorgona u. 1.
2024.03. 25 Medgyessy Bölcsőde 1039 Budapest, Medgyessy F. u. 3.
2024.03.26. Kelta Bölcsőde 1039 Budapest, Kelta u. 3.
2024.03.26. Szérűskert Bölcsőde 1033 Budapest, Szérűskert u. 35.
2024.03.27. Solymár Bölcsőde 1032 Budapest, Solymár u. 12.
2024.03.28. Szél Bölcsőde 1035 Budapest, Szél u. 23-25.

 

KEDVES SZÜLŐK!

Budapest Főváros III: Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

12/2023. (III.23.) önkormányzati rendeletének értelmében a bölcsődei térítési díj napi összege

2023.04.01-től

890.-

forintra emelkedett.

 

Kedves Szülők!

A Szérűskert Bölcsőde játszócsoportja újból szeretettel várja a családokat,

a szolgáltatás igénybevételéhez azonban szükséges a telefonos bejelentkezés,

melyet a +3613886509-es telefonszámon tudnak megtenni.

 

 

 

 

                         Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje

A Képviselő-testület 2017. január 26-ai ülésén a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában elfogadott rendelet módosításáról döntött, melynek értelmében szabályozásra került az Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje:

„A bölcsődei ellátás esetében a beiratkozási időszak a soron következő nevelési-gondozási évre április 1. és április 30. között tart.

A felvételi kérelmet a kiválasztott bölcsődében lehet benyújtani a bölcsőde által rendszeresített nyomtatványon.

Amennyiben a bölcsődébe jelentkező kisgyermeknél ételallergia, intolerancia áll fent, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet „a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról” értelmében bölcsődei alapellátást a Szél Bölcsődében, illetve a Medgyessy Bölcsődében biztosítunk. A rendelet meghatározza a szakorvosok körét, a bölcsődei felvételnél kizárólag ezt vehetjük figyelembe.

  • endokrinológia és anyagcsere betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos
  • gastroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos
  • diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos
  • allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos

A kérelmezőt a kérelem elbírálásáról június 20-ig – elutasítás esetén írásban – kell értesíteni.

Beiratkozási időszakon túl érkezett jelentkezésekről férőhely függvényében az intézményvezető dönt.”

A bölcsődei adatfelvételi lapon ez esetben indoklás szükséges.

Ennek értelmében az adott nevelési-gondozási évre jelentkezők legkorábban április első munkanapján a kiválasztott bölcsődében igényelhetnek Bölcsődei adatfelvételi lapot (vagy letölthető formában a honlapon is megtalálható), melyet kitöltése után a körzeti védőnő javaslatával kell visszavinni az intézménybe (vagy e-mail-ben visszaküldeni a kiválasztott intézménybe), legkésőbb április utolsó munkanapján.

Bölcsődei felvételről/elutasításról minden esetben email-en határozatot küldünk.

A bölcsődei felvételhez munkáltatói igazolás benyújtása szükséges.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődék jelenleg 958 férőhelyen, 10 bölcsődében (lsd.: Bölcsődéink) biztosítja alapfeladatát, a kerületi családok számára a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátását. Az alapellátáson túl a családok számára több szolgáltatást (lsd.: Szolgáltatások) is nyújtunk, igazodva a felmerülő igényekhez. Bölcsődéinkben vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációját és rehabilitációját.
Bölcsődéink barátságosak, hívogatóak a gyermekek számára. Külső megjelenésükben eltérőek lehetnek, de a tárgyi feltételek mindenhol maximálisan megfelelnek a szakmai előírásoknak.

Bölcsődéink reggel 6 órától, este 18 óráig fogadják a gyermekeket.

A napközbeni kisgyermekellátás általános feladata, az ellátást igénylő gyermekek igényeihez igazodó, sokszínű, a szakmai keretek között rugalmas ellátás biztosítása. Ennek a kerület bölcsődéiben magas színvonalú szakmai munkával teszünk eleget. Az elhivatott, megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők folyamatos képzésekkel sajátítják el a legújabb ismereteket a gondozás, nevelés terén.
Szakmai munkánk magas színvonalát mutatja az is, hogy a kerület több bölcsődéjében folyik kisgyermeknevelő hallgatók szakmai gyakorlati oktatása és vizsgáztatása.
A kisgyermekek korszerű táplálását kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen az egészségvédelemmel és az egészséges életmódra neveléssel már kora gyermekkorban érdemes foglalkozni. A kerület minden bölcsődéjében főzőkonyha működik, melyek az élelmezésvezetők által összeállított étlapok szerint készítik az ételeket. A munkájukat dietetikus szakember segíti. Fontosnak tartjuk, hogy az étkeztetésre vonatkozó előírásokat betartva a kisgyermekek számára friss, szezonális alapanyagokból készült, tápláló ételeket biztosítsunk.

Bölcsődei jelentkezés:
A nevelési év adott szeptemberben kezdődik, melyre a felvételt a szülők az adott év áprilisában kérhetik a honlapról letöltött bölcsődei adatfelvételi lappal, vagy személyesen, a kiválasztott bölcsőde bölcsődevezetőjénél. A gyermek bölcsődei ellátását kérheti a szülő (gondviselő), de javasolhatja a gyermekorvos, védőnő vagy a gyermekjóléti szolgálat.

A III. kerületi bölcsődékbe felvehető az a gyermek:

  •  Akinek szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja a III. kerületben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben él, vagy egyik szülője önkormányzati fenntartású intézményben, vagy önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik.
  • Az ellátást különösen olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedül álló vagy idős korú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akinek szülője, gyámja gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, ide nem értve azt az esetet, ha a szülő, illetve gyám a gyermekgondozási segély vagy ápolási díj mellett munkaviszonyban áll vagy keresőtevékenységet végez. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 2/1999. (I.29:) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés.
  • illetve a GYED extra igénybe vétele mellett munkába áll.

A bölcsődei felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimál nyugdíj kétszeresét nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 2/1999. (I.29.) rendelet 10.§ (5) bekezdés.

Felvételhez szükséges iratok:

  • Kitöltött és a bölcsődében személyesen leadott Jelentkezési lap – kérje a bölcsődében
  • Munkáltatói igazolás – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt kell leadni
  • Orvosi igazolás helyett járványügyi intézkedés miatt a szülő nyilatkozata szükséges arról, hogy gyermeke egészséges

Bölcsődéink gyermekjogi képviselője: 

Dr. Pálinkás Zsuzsanna

Elérhetőségei: 

e-mail: zsuzsanna.palinkas@ijsz.bm.gov.hu

telefon: +3620/489-96-39

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

+361/8969000