Általános információk

Bölcsődei jelentkezés:

Kedves Szülők!

Letölthető verzióban megtalálják a jelentkezési lap kitöltési útmutatóját és a bölcsődei jelentkezési lapokat bölcsődénként:

Tájékoztató

Kérjük a kedves Szülőket, hogy ne felejtsék el feltüntetni a gyermekük kódját a jelentkezési lapon, ennek útmutatóját a tájékoztatóban is olvashatják!

(Pl.: Kiss Bence, született 2019.04.01. akkor a gyermek kódja: KiB0401)

Arató Bölcsőde

Csillaghegyi Makovecz

Kelta Bölcsőde

Kerék Bölcsőde

Medgyessy Bölcsőde

Mókus Bölcsőde

Solymár Bölcsőde

Szél Bölcsőde

Szérűskert Bölcsőde

Víziorgona Bölcsőde

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

Információk a bölcsődék, óvodák zárva tartásáról, az ügyeleti ellátásról és az étkeztetésről

https://obuda.hu/blog/hirek/informaciok-a-bolcsodek-ovodak-zarva-tartasarol-az-ugyeleti-ellatasrol-es-az-etkeztetesrol/?fbclid=IwAR1Y6A3Re-Hdlm7ov17nt89GTMErEuoShBUR5n2WkV-2c5EVCIfxQFulQDI

Az említett nyilatkozatot minden ügyeletet igénylő szülő kérje a bölcsődevezetőjétől, illetve hamarosan a honlapról is letölthető lesz. Köszönettel, Óbudai Egyesített Bölcsődék

 

Hétfőtől, 2020.03.16-tól a bölcsődei szolgáltatások (Időszakos gyermekfelügyelet, Játszócsoport, Humánkineziológia, Szülő- csecsemő, kisgyermek konzultáció, Vendégebéd) határozatlan ideig szünetelnek a bölcsődékben!

Megértésüket köszönjük!

FIGYELEM!

 

A VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A BÖLCSŐDE TERÜLETÉRE IDEGENEK TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG

NEM LÉPHETNEK BE!

 

Felmerülő kérdéseikkel az érintett bölcsődevezetőt telefonon, vagy email-ben keressék meg!

 

KEDVES SZÜLŐK!

A FERTŐZÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ

ÉLŐ NÉPZENE A BÖLCSŐDÉBEN

PROGRAMUNKRA NEM FOGADUNK KÜLSŐS GYERMEKEKET!

Kedves Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden bölcsődénk bejáratánál elhelyeztünk egy alkoholos kézfertőtlenítésre alkalmas automata eszközt, amit ebben az influenzás időszakban gyermekeink védelme érdekében kérjük minden alkalommal használjanak! Köszönjük!

 

Az alábbi táblázatban megtekinthetik bölcsődéink nyári zárását:

Bölcsőde 30. hét 31. hét 32. hét 33. hét 34. hét
júl. 20-26. júl. 27- aug. 2. aug. 3-  9. aug. 10- 16. aug. 17- 23.
Arató ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Cs. Makovecz Ügyelet ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Kelta ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Kerék ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Medgyessy ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Mókus ZÁRVA ZÁRVA Ügyelet
Solymár ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Szél Ügyelet ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Szérűskert ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Víziorgona 1. ZÁRVA ZÁRVA Ügyelet

Július 20. és augusztus 2. között ügyeletet biztosít a Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde az

 • Arató, Kelta, Medgyessy és Víziorgona bölcsődés gyermekek számára                       

Július 20. és augusztus 2. között ügyeletet biztosít a Szél Bölcsőde a

 • Kerék, Mókus, Solymár és Szérűskert bölcsődés gyermekek számára.

 

Augusztus 3. és augusztus 23. között ügyeletet biztosít a Víziorgona Bölcsőde a

 • Csillaghegyi Makovecz, Arató, Kelta, és Medgyessy bölcsődés gyermekek számára.                                                          

Augusztus 3. és augusztus 23. között ügyeletet biztosít a Mókus Bölcsőde a

 • Kerék, Szél, Solymár és Szérűskert bölcsődés gyermekek számára

 

 Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje

A Képviselő-testület 2017. január 26-ai ülésén a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában elfogadott rendelet módosításáról döntött, melynek értelmében szabályozásra került az Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje:

„A bölcsődei ellátás esetében a beiratkozási időszak a soron következő nevelési-gondozási évre április 1. és április 30. között tart.

A felvételi kérelmet a kiválasztott bölcsődében lehet benyújtani a bölcsőde által rendszeresített nyomtatványon.

Amennyiben a bölcsődébe jelentkező kisgyermeknél ételallergia, intolerancia áll fent, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet „a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról” értelmében bölcsődei alapellátást a Szél Bölcsődében, illetve a Medgyessy Bölcsődében biztosítunk. A rendelet meghatározza a szakorvosok körét, a bölcsődei felvételnél kizárólag ezt vehetjük figyelembe.

 • endokrinológia és anyagcsere betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos
 • gastroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos
 • diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos
 • allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos

A kérelmezőt a kérelem elbírálásáról június 20-ig – elutasítás esetén írásban – kell értesíteni.

Beiratkozási időszakon túl érkezett jelentkezésekről férőhely függvényében az intézményvezető dönt.”

A bölcsődei adatfelvételi lapon ez esetben indoklás szükséges.

Ennek értelmében az adott nevelési-gondozási évre jelentkezők legkorábban április első munkanapján a kiválasztott bölcsődében igényelhetnek Bölcsődei adatfelvételi lapot, melyet kitöltése után a körzeti védőnő javaslatával kell visszavinni az intézménybe, legkésőbb április utolsó munkanapján. A bölcsődében ekkor minden gyermek kap egy egyéni azonosító kódot személyiségi jogok védelme érdekében. A felvételt nyert gyermekek azonosító kódja az elbírálást követően június első hetében a választott bölcsődében kifüggesztésre kerül.

A bölcsődei felvételhez munkáltatói igazolás benyújtása szükséges.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődék jelenleg 958 férőhelyen, 10 bölcsődében (lsd.: Bölcsődéink) biztosítja alapfeladatát, a kerületi családok számára a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátását. Az alapellátáson túl a családok számára több szolgáltatást (lsd.: Szolgáltatások) is nyújtunk, igazodva a felmerülő igényekhez. Bölcsődéinkben vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációját és rehabilitációját.
Bölcsődéink barátságosak, hívogatóak a gyermekek számára. Külső megjelenésükben eltérőek lehetnek, de a tárgyi feltételek mindenhol maximálisan megfelelnek a szakmai előírásoknak.

Bölcsődéink reggel 6 órától, este 18 óráig fogadják a gyermekeket.

A napközbeni kisgyermekellátás általános feladata, az ellátást igénylő gyermekek igényeihez igazodó, sokszínű, a szakmai keretek között rugalmas ellátás biztosítása. Ennek a kerület bölcsődéiben magas színvonalú szakmai munkával teszünk eleget. Az elhivatott, megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők folyamatos képzésekkel sajátítják el a legújabb ismereteket a gondozás, nevelés terén.
Szakmai munkánk magas színvonalát mutatja az is, hogy a kerület több bölcsődéjében folyik kisgyermeknevelő hallgatók szakmai gyakorlati oktatása és vizsgáztatása.
A kisgyermekek korszerű táplálását kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen az egészségvédelemmel és az egészséges életmódra neveléssel már kora gyermekkorban érdemes foglalkozni. A kerület minden bölcsődéjében főzőkonyha működik, melyek az élelmezésvezetők által összeállított étlapok szerint készítik az ételeket. A munkájukat dietetikus szakember segíti. Fontosnak tartjuk, hogy az étkeztetésre vonatkozó előírásokat betartva a kisgyermekek számára friss, szezonális alapanyagokból készült, tápláló ételeket biztosítsunk.

Bölcsődei jelentkezés:
A nevelési év adott szeptemberben kezdődik, melyre a felvételt a szülők az adott év áprilisában kérhetik személyesen, a kiválasztott bölcsőde bölcsődevezetőjénél. A gyermek bölcsődei ellátását kérheti a szülő (gondviselő), de javasolhatja a gyermekorvos, védőnő vagy a gyermekjóléti szolgálat.

A III. kerületi bölcsődékbe felvehető az a gyermek:

 •  Akinek szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja a III. kerületben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben él, vagy egyik szülője önkormányzati fenntartású intézményben, vagy önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik.
 • Az ellátást különösen olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedül álló vagy idős korú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akinek szülője, gyámja gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, ide nem értve azt az esetet, ha a szülő, illetve gyám a gyermekgondozási segély vagy ápolási díj mellett munkaviszonyban áll vagy keresőtevékenységet végez. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 2/1999. (I.29:) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés.
 • illetve a GYED extra igénybe vétele mellett munkába áll.

A bölcsődei felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimál nyugdíj kétszeresét nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 2/1999. (I.29.) rendelet 10.§ (5) bekezdés.

Felvételhez szükséges iratok:

 • Kitöltött és a bölcsődében személyesen leadott Jelentkezési lap – kérje a bölcsődében
 • Munkáltatói igazolás – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt kell leadni
 • Kitöltött Bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap (C.3354-6/A) – nyomtatványboltban megvásárolható
 • Orvosi igazolás – beszoktatáshoz kell kérni a házi gyermekorvostól

 

Bölcsődéink gyermekjogi képviselője: 

Varga Beáta

Elérhetőségei: 

e-mail: beata.varga@ijb.emmi.gov.hu

telefon: +3620/489-96-27